Java og .NET er blitt like viktig som stål og betong i den norske infrastrukturen. Bli med å bygge landet med din kompetanse i spennende prosjekter.


Se stillinger
Meld interesse
Vi kontakter deg innen 48 timer

Sterke på fag, sterke på samarbeid

Når du jobber med et prosjekt hos Visma er du alltid en del at et team som sammen bruker sin fagkompetanse til å lage robuste løsninger. Du vil også være en del av ulike interne faggrupper som sammen sikrer høy fagkompetanse og som fungerer som sparringsarena for faglige utfordringer.

Digital rådgivning

Oppgaven: 

Interaksjoner med kunder på C-level: Teknisk og strategisk rådgivning i privat og offentlig sektor innenfor større digitaliserings-, transformasjons- og omstillingsprosjekter: bruk av domenekompetanse fra teknologitunge bransjer, bransjer i sterkt endring, som bank og finans, handel, m.m. Relasjonsbasert salg og salgsaktivitet: Forretningsutvikling hos kunder med behov for tung strategisk/teknisk kompetanse og rådgivning i tekniske prosjekter. Sparring,  fagutvikling og erfaringsutveksling sammen med faggruppe internt i Visma. 


Typiske arbeidsoppgaver: 

 • Workshops
 • Strategisk rådgivning / digital strategi
 • Sparringspartner for ulike ledere under transformasjonen hos kunden
 • Sjekk på digital modenhet
 • Kobling av tekniske ekspertrådgiver fra relevante kompetansemiljøer på tvers av Visma. 


Hva vi kan tilby deg: 

 • Faglig utvikling: du blir en del av et team med spisskompetanse som aktivt utvikler faget sitt
 • Prosjekter som tar i bruk det siste innen relevante rammeverk i et høykompetent miljø
 • Familievennlig profil med stort fokus på work-life balance 
 • Et innovativt og ungt miljø med stort fokus på sosialt samhold
 • Attraktiv fastlønn og insentivordninger
 • Visma Tech Academy med hubs og internasjonal fagekspertise 
 • Individuell og skreddersydd karriereutvikling med deg i sentrum 
 • Firmahytte i Chamonix og Marbella.
 • Hovedkontor på Skøyen, med kunder sentralt i Oslo.


Eksempler på prosjekter: 

Nyetablert område uten pågående prosjekter

Meld interesse
Utvikler Java

Oppgaven: 

Systemutvikling hos kunde: arbeid med tjenester, integrasjoner og brukergrensesnitt, samt oppsett av bygg og deploy gjennom bruk av eksempelvis Maven, Git og Jenkins. 

Arbeid med mikrotjenester på Kubernetes-plattform og ellers utvikling i Java. Sentrale rammeverk som benyttes er Spring Boot, Hibernate og Apache Kafka. På frontend benyttes gjerne rammeverk som React, Vue og AngularJS. 

Ansvar for testing av egenutviklet kode - utvikling av enhets-, integrasjon- og komponenttester (Wiremock, Mockito og JUnit), ytelsestesting (Gatling og JMeter), samt funksjonell testing og verifikasjon.

Sparring, fagutvikling og erfaringsutveksling sammen med Java-faggruppen internt i Visma. 


Stack: 

React

Java/Kotlin/Python

Spring Boot, JUnit, Cucumber

REST / Kafka

Kubernetes/Docker

OpenShift

Azure / GCP

Jenkins

JSON/SOAP/GraphQL

++


Hva vi kan tilby deg: 

 • Faglig utvikling: du blir en del av et team med spisskompetanse som aktivt utvikler faget sitt
 • Prosjekter som tar i bruk det siste innen relevante rammeverk i et høykompetent miljø
 • Familievennlig profil med stort fokus på work-life balance 
 • Et innovativt og ungt miljø med stort fokus på sosialt samhold
 • Attraktiv fastlønn med individuell bonusordning, og eget utstyrsbudsjett
 • Visma Tech Academy med hubs og internasjonal fagekspertise 
 • Individuell og skreddersydd karriereutvikling med deg i sentrum 
 • Firmahytte i Chamonix og Marbella.
 • Hovedkontor på Skøyen, med kunder sentralt i Oslo.


Eksempler på prosjekter: 

Politiet

Prosjekt som utvikler Norges løsninger i Entry/Exit systemet med avansert bruk av biometri i et program for EU, som skal sikre  grensekontroll ved innreise fra land utenfor schengen. 


Brønnøysundregisterne

Prosjekt som moderniserer BRREG sine løsninger for å understøtte digitalisering av offentlig sektor. Etablerte på kort tid ordningene KFN (Kompensasjonsordningen For Næringslivet) og KFI (Kompensasjonsordningen For Innreisekarantene) som var sentralt under pandemien. 


NAV

Samfunnskritiske løsninger knyttet til NAV ytelser. Vunnet datatilsynets pris for Innebygd personvern, etablert syntetiske data for hele verdikjeden i systemporteføljen, bygd vha maskinlærte modeller, sikrer etterlevelse av GDPR.

Meld interesse
Utvikler .NET

Oppgaven: 

 .NET utviklere hos Visma Consulting jobber ofte i større team hos kunder med varierte og komplekse arbeidsoppgaver innenfor store deler av teknologistacken: utvikling i prosjekter basert på Microsoft SQL Server, C#, .Net Core, webapplikasjoner i ASP.Net og skyplattformen Azure: bygg og deploy i Azure DevOps med egne releases i Azure DevOps Release Manager.

Avhengig av erfaringsnivå vil du ha en rolle som  tech lead/teknisk arkitekt/utvikler på prosjekter. Utvikling av komplekse fagsystemer, skyløsninger og legge til rette for kontinuerlig forbedring av funksjonalitet i takt med ønsker fra kunden, samt være ansvarlig for at sikkerheten i løsningene blir ivaretatt. Sparring, fagutvikling og erfaringsutveksling sammen med .Net-faggruppen internt i Visma. 


Stack: 

Azure (App Service, Service Bus, API Management) 

.NET / .NET Core

ASP.net

Microsoft SQL

Azure Pipelines / Azure Devops

REST Api

TypeScript

Vue, React

Hva vi kan tilby deg: 

 • Faglig utvikling: du blir en del av et team med spisskompetanse som aktivt utvikler faget sitt
 • Prosjekter som tar i bruk det siste innen relevante rammeverk i et høykompetent miljø
 • Familievennlig profil med stort fokus på work-life balance 
 • Et innovativt og ungt miljø med stort fokus på sosialt samhold
 • Attraktiv fastlønn med individuell bonusordning, og eget utstyrsbudsjett
 • Visma Tech Academy med hubs og internasjonal fagekspertise 
 • Individuell og skreddersydd karriereutvikling med deg i sentrum 
 • Firmahytte i Chamonix og Marbella.
 • Hovedkontor på Skøyen, med kunder sentralt i Oslo.


Eksempler på prosjekter: 


UDI

Prosjekt som utviklet en løsning som sørger for flyt i asyllogistikken hos UDI. Systemet håndterer blant annet logistikksystem for mottak av flyktninger, sørger for booking av tolker til asylintervjuer og søknader om opphold i Norge. 

I tillegg jobber vi med UDI.no. Der har vi laget en informasjonsportal for barn i asylkjeden, og et innovasjonsprosjekt for automatisk å gjenkjenne pass-stempler som bidrar til mer effektiv verifisering av en reiserute eller et utenlandsopphold. 


Nokut

NOKUT har ansvar for å kontrollere kvaliteten på norske utdanningsinstitusjoner, samt godkjenne og informere om utenlandsk utdanning. Visma Consulting etablerer nå en ny og brukervennlig saksbehandlingsløsning for NOKUT, som bidrar til å forenkle og effektivisere arbeidsoppgaver for både interne og eksterne brukere. Dette gir blant annet det norske arbeidsmarkedet større tilgang på kompetanse tilegnet i utlandet. 


Cirrus Integration Platform

Prosjektet utvikler en løsning som hjelper startups og SMB-selskaper med å effektivisere og forenkle daglig drift. Ved å utvikle en integrasjonsplattform på Azure Kubernetes Service og Azure Service Bus, vil mindre selskaper kunne få tilgang til systemer som tidligere var forbeholdt de store.

Meld interesse
Cloud Utviklere og Arkitekter

Oppgaven: 

Identifisere behov og muligheter for skyteknologi med Vismas cloud-eksperter, rådgi kunde i tilnærming og valg av skyteknologi, utforming av løsninger og implementering med bruk av vår egen utviklingsmetodikk Visma Cloud Delivery Model i AWS-baserte cloud-prosjekter. Bistand i migrering av applikasjoner til skyplattformen, og først og fremst modernisere og videreutvikle applikasjonene for å få mest ut av skyteknologi.

Sparring, fagutvikling og erfaringsutveksling sammen med cloud-faggruppen internt i Visma.


Stack: 

 • AWS
 • Azure
 • Google Cloud Platform
 • Java
 • .NET


Hva vi kan tilby deg: 

 • Faglig utvikling: du blir en del av et team med spisskompetanse som aktivt utvikler faget sitt
 • Prosjekter som tar i bruk det siste innen relevante rammeverk i et høykompetent miljø
 • Familievennlig profil med stort fokus på work-life balance 
 • Et innovativt og ungt miljø med stort fokus på sosialt samhold
 • Attraktiv fastlønn med individuell bonusordning, og eget utstyrsbudsjett
 • Visma Tech Academy med hubs og internasjonal fagekspertise 
 • Individuell og skreddersydd karriereutvikling med deg i sentrum 
 • Firmahytte i Chamonix og Marbella.
 • Hovedkontor på Skøyen, med kunder sentralt i Oslo.


Eksempler på prosjekter: 

Som Cloud Architect i Visma vil du jobbe på nye prosjekter innenfor AWS teknologi.

Meld interesse
Testutvikler

Oppgaven: 

Definere, estimere, planlegge, gjennomføre og konkludere testing av løsninger i store og komplekse prosjekter for virksomhetskritiske systemer sammen med teamet.  Utforske nye verktøy for å optimalisere ytelsestestene, utvikle testdreven utviklingsmetodikk og testautomatisering. 

Du vil være involvert i alle typer tester: ytelses-, sikkerhet, API-, enhets-, system-, integrasjons-, regresjonstester, m.m.

Sparring, fagutvikling og erfaringsutveksling sammen med testfaggruppen internt i Visma. 


Stack:

 • Azure DevOps
 • Selenium
 • Jira/ Confluence
 • SoapUI
 • Postman
 • Cucumber
 • LoadRunner/Performance Center,
 • MS Visual Studio WebTest/Load Test
 • ISTBQ-sertifisering


Hva vi kan tilby deg: 

 • Faglig utvikling: du blir en del av et team med spisskompetanse som aktivt utvikler faget sitt
 • Prosjekter som tar i bruk det siste innen relevante rammeverk i et høykompetent miljø
 • Familievennlig profil med stort fokus på work-life balance 
 • Et innovativt og ungt miljø med stort fokus på sosialt samhold
 • Attraktiv fastlønn med individuell bonusordning, og eget utstyrsbudsjett
 • Visma Tech Academy med hubs og internasjonal fagekspertise 
 • Individuell og skreddersydd karriereutvikling med deg i sentrum 
 • Firmahytte i Chamonix og Marbella.
 • Hovedkontor på Skøyen, med kunder sentralt i Oslo.


Eksempler på prosjekter: 


NAV

Prosjekt som vant datatilsynets pris for innebygget personvern, ved å etablere syntetiske data for hele verdikjeden i systemporteføljen bygget via maskinlærte modeller. Løsningen sikrer etterlevelse av GDPR.
Vi har bistått i utviklingen av samfunnskritiske løsninger i NAV gjennom mange år, og har vært involvert i ulike løsninger blant annet knyttet til forenkling av dokumenthåndtering og modernisering av folkeregisteret. 


Mattilsynet

Prosjekt hvor vi videreutvikler det sentrale systemet for tilsyn som sikrer at forbrukere har tilgang på trygg mat og trygt drikkevann. Utvikler et nytt system for risikobasert tilsyn basert på AI og ML teknologi for å fremme miljøvennlig produksjon, folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, samt etisk og forsvarlig ivaretakelse av fisk og dyr.

Meld interesse
Business Intelligence & Analytics

Oppgaven: 

Avdekke, definere og løse data-, analyse- og rapporteringsbehov i samråd med team/kunde. Utvikling av løsninger for dataflyt, stordata og datavarehus samt oppsett av datavisualisering, rapporter og portaler.

Utarbeidelse og utvikling av avanserte analytiske modeller basert på oppdatert teknologi innen maskinlæring og AI. Sparring, fagutvikling og erfaringsutveksling sammen med BI-faggruppen internt i Visma. 

Stack: 

 • Datavisualisering: Qlik, Tableau, Power BI
 • Dataplattform: TimeXtender, Talend
 • Cloud/BigData/AI: Snowflake, Cognite Data Fusion, Azure, DataikuHva vi kan tilby deg: 

 • Faglig utvikling: du blir en del av et team med spisskompetanse som aktivt utvikler faget sitt
 • Prosjekter som tar i bruk det siste innen relevante rammeverk i et høykompetent miljø
 • Familievennlig profil med stort fokus på work-life balance 
 • Et innovativt og ungt miljø med stort fokus på sosialt samhold
 • Attraktiv fastlønn og insentivordning
 • Visma Tech Academy med hubs og internasjonal fagekspertise 
 • Individuell og skreddersydd karriereutvikling med deg i sentrum 
 • Firmahytte i Chamonix og Marbella.
 • Hovedkontor på Skøyen, med kunder sentralt i Oslo.


Eksempler på prosjekter: 


Tomra

Tilgjengeliggjøring og visualisering av data for analyse ved bruk av Qlik Sense/Talend/Vertica for 40-50GB med data per panteautomat per dag.

Bama 

Sammenstilling av flere datakilder for høyere datakvalitet med TimeXtender og visualisering til beslutningsgrunnlag


Helsedirektoratet

Visualiseringer til beslutningstakere og befolkningen gjort med Power BI av COVID-19-tiltaksnivåer nasjonalt/kommunalt og rapportering/visualisering av smittedata fra teststasjoner.


Aarbakke

Bidra til å optimalisere produksjonslinje av subseasytemer til oljebransjen ved å samle og presentere styringsinformasjon og sørge for at alle i virksomheten har samme informasjon og bilde av sannheten.

Meld interesse

En effektiv hverdag starter med robuste løsninger

Den digitale transformasjonen skaper mange muligheter, men vi må forberede oss ved å ta i bruk ny teknologi som skaper gode opplevelser for både kunden og sluttbrukerne også i fremtiden.

Sammen med kunden gjør vi hverdagen litt enklere, litt lenger.
For å lykkes med dette jobber vi tett med kunden for å kartlegge, rådgi og utvikle løsninger best mulig tilpasset deres problemstilling.

I Visma Consulting tror vi på å utvikle oss gjennom komplekse og meningsfulle prosjekter som gir verdi for samfunnet.

Hva er viktig for deg?

I Visma Consulting legger vi vekt på:

 • Å være bedre sammen – Du blir en del av et teknologimiljø som deler, lærer og utvikler seg – vi er en nysgjerrig gjeng som gjerne tester ut nye ting.
 • Teknologi i kjernen – Teknologi er vår lidenskap, og vi bruker mye tid på å se på nye muligheter, slik at kunden alltid får den mest robuste løsningen.
 • Fokus på samhold  – Vi støtter hverandre og heier hverandre frem – både på jobb og privat. Med fokus på teambuilding og sosiale aktiviteter vil vi at du skal trives hos oss.
 • Prosjekter med mening - Du vil bli med å utvikle IT-løsninger for fremtiden. Våre prosjekter er ofte kritiske for samfunnet og en del av en bedre digital morgendag.

Vi tror på teknologi som varer

I Visma har vi mer enn 4500 utviklere som er spesialister innen blant annet frontend, .NET og Java, som utgjør et av bransjens største teknologimiljøer.

I Visma Consulting har vi en markedsledende score på engasjement.

Visma er en norsk IT-suksess som opererer i hele Norden, Benelux, samt Sentral- og Øst-Europa .

Prosjektene gjør oss til den vi er – få et innblikk i noe av det vi har jobbet med

Bli litt bedre kjent med P&O

En bedre hverdag starter med deg – vil du bli med på Norges største digitaliseringsprosjekter?

Se stillinger
Meld interesse
Vi kontakter deg innen 48 timer
Se stillinger
Meld interesse
Vi kontakter deg innen 48 timer